अत्यन्त जरुरी सूचना!

Published On: Source: NRNA NETHERLANDS
गैर आवासिय नेपाली संघ नेदरल्यान्डको अत्यन्त जरुरी सूचना!
 
 गैर आवासिय नेपाली संघका सदस्यहरुलाई फोटो सहितको आधुनिक परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु आवश्यकता महशुस गरि गैर आवासिय नेपाली संघ अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद(NRNA ICC)ले निकट भविष्यमा परिचयपत्र जारी गर्न लागेको कुरा सबै नेदरल्यान्डबासी गैर आवासिय नेपाली संघका सदस्यहरुमा अवगत गरिन्छ।
 गैर आवासिय नेपाली संघका सदस्यहरु लाभान्वित हुनसक्ने गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद (NRNA NCC) र् अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद(NRNA ICC) द्वारा निकट भविष्यमा लागू हुने विभिन्न योजनाहरुमा पनि यसै परिचयपत्रलाई आधार मानि सुविधा उपलब्ध गराइने हुँदा सदस्यहरुको लगत अध्यावधिक हुनुपर्ने  हुँदा क्षेत्रिय संयोजकहरुलाइे सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरुको विवरण संकलन गरी अध्यावधिक गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कुरा पनि जानकारी गराइन्छ।
 तसर्थ सम्पूर्ण गैर आवासिय नेपाली संघ नेदरल्यान्डका सदस्यहरुले सम्बन्धित क्षेत्रका क्षेत्रिय संयोजकज्युहरुबाट माग गरेको विवरण र फोटो उपलब्ध गराउनु हुन सबै सदस्यहरुमा अनुरोधका साथ सूचित गरिन्छ।
अध्यक्ष
गैर आवासिय नेपाली संघ
राष्ट्रिय समन्वय परिषद नेदरल्यान्ड
NRNA NCC, Netherlands